Picasso Cup 2018

Picasso Cup

Picasso Cup 2018

SRS A Klass

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Klass Båtnamn Båttyp Segelnr Förening Skeppare SRS Segling 1
 
Segling 2
 
R3
 
Total Nett
1st SRS A Joline Express 769 CSS Magnus Olofsson 0.909 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd SRS A Katla Express 395 CSS David Hägg 0.894 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3rd SRS A Destiny Dehler 35 232 CSS Johan Olsson 1.05 3.0 5.0 3.0 11.0 11.0
5th SRS A Scarlet Cumulus 243 CSS Svante Persson 0.893 5.0 4.0 4.0 13.0 13.0
4th SRS A Rush Janneau Rush 31 7963 CSS Marcelo Henriksson 0.915 4.0 3.0 5.0 12.0 12.0

Eftersom vi bara hade fyra båtar anmälda och endast den egna klubben representrad valde vi att segla "funktionärslöst", det innebär att även dagens seglingskomitte deltog d.v.s. alla på sjön var med och kappseglade.
Vi tog med klubbens snurrebåt (tack alla inblandade att vi åter har en fungerande funktionärsbåt) och två banmarkeringsbojar ut på sjön. När vi nått lämpligt startområde pilade surrebåten ut och lade lovartsmärket och sedan tillbaks till startområdet där den ankrades obemannad på lämplogt ställe i förhållande till lämärket för att utnyttjas som start och målmärke tillsammans med lämärket. Starten sköttes enbart med ljudsignaler via den progrmmerade mistluren som hängde i aktern på seglingsnämndsbåten. VHF användes flitigt bl.a. för att förvarna om kommande varningsignal. Respektive besättning tog sin egen målgångstid och rapporterade den via VHF. Det var bra att ha snurrebåten eftersom vi behövde justera banan inför varje segling.

Segling 1

Vinden höll på att vrida när vi gick ut, det blev nästan rent västligt så vi figk gå ganska långt ut. Lovartmärket hamnad ungefär i VSV vilket visade sig ge en ganska ren kryss. Banan blev dock lite lång så seglad tid blev över en timme.

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 10:29, Wind dir: VSV, Ave wind: 2,5 - 3 m/S
Rank Klass Båtnamn Båttyp Segelnr Förening Skeppare SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS A Joline Express 769 CSS Magnus Olofsson 0.909 1:06:10 1:00:09 1.0
2 SRS A Katla Express 395 CSS David Hägg 0.894 1:10:13 1:02:46 2.0
3 SRS A Destiny Dehler 35 232 CSS Johan Olsson 1.05 1:02:41 1:05:49 3.0
5 SRS A Scarlet Cumulus 243 CSS Svante Persson 0.893 1:17:07 1:08:52 5.0
4 SRS A Rush Janneau Rush 31 7963 CSS Marcelo Henriksson 0.915 1:13:16 1:07:02 4.0

Segling 2

Lovartmärket flyttades tillbaks en bit för att korta banan vilket gav ungefär önskad seglad tid.

Start: Start 1, Finishes: Place, Wind dir: VSV, Ave wind: 3-4 m/sek
Rank Klass Båtnamn Båttyp Segelnr Förening Skeppare SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS A Joline Express 769 CSS Magnus Olofsson 0.909 0:40:21 0:36:41 1.0
2 SRS A Katla Express 395 CSS David Hägg 0.894 0:41:32 0:37:08 2.0
5 SRS A Destiny Dehler 35 232 CSS Johan Olsson 1.05 0:42:05 0:44:11 5.0
4 SRS A Scarlet Cumulus 243 CSS Svante Persson 0.893 0:45:59 0:41:04 4.0
3 SRS A Rush Janneau Rush 31 7963 CSS Marcelo Henriksson 0.915 0:43:30 0:39:48 3.0

R3

Vinden vred mot syd under andra seglingen så det var motiverat med en rejäl förflyttning av lovartmärket mot SO vilket medförde en ganska ren kryss även på denna segling.

Start: Start 1, Finishes: Place, Wind dir: SSV, Ave wind: 2 - 3,5 m/sek
Rank Klass Båtnamn Båttyp Segelnr Förening Skeppare SRS Elapsed Corrected Points
1 SRS A Joline Express 769 CSS Magnus Olofsson 0.909 1:08:11 1:01:59 1.0
2 SRS A Katla Express 395 CSS David Hägg 0.894 1:10:48 1:03:18 2.0
3 SRS A Destiny Dehler 35 232 CSS Johan Olsson 1.05 1:04:00 1:07:12 3.0
4 SRS A Scarlet Cumulus 243 CSS Svante Persson 0.893 1:16:23 1:08:13 4.0
5 SRS A Rush Janneau Rush 31 7963 CSS Marcelo Henriksson 0.915 1:18:13 1:11:34 5.0Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com